Far til fire, dansk tegneserie av Kai Engholm (tegninger) og Olav Hast (manus), startet 1946, også utkommet som barnebøker med tekst av Gitte Palsby. Dannet grunnlaget for ni filmer (1953–71), de to første med Ib Schønberg i tittelrollen, alle, bortsett fra den niende, i Alice O'Fredericks regi.