Ernst Trygger, svensk jurist og politiker. Medlem av den norsk-svenske unionskomiteen 1895, hvor han stod på det ytterliggående svenske standpunkt, medlem av riksdagens førstekammer 1898–1937 og fører for de konservative der 1913–33. Trygger var statsminister 1923–24 og utenriksminister 1928–30.