Ernst Johannes Wigforss, svensk sosialdemokratisk politiker og språkforsker, fil.dr. Medlem av Riksdagen 1919–53. Statsråd 1924, finansminister 1925–26 og 1932–49. Han fikk dermed stor innflytelse på Sveriges økonomiske og sosiale utvikling. Særlig ble han kjent for sin aktive sysselsettingspolitikk og sin radikale skattepolitikk etter forbilde av J. M. Keynes. Wigforss utgav en lang rekke skrifter, dels vitenskapelige, særlig om sørsvenske dialekter, dels populære, særlig om politisk-historiske emner. Utgav Minnen i 3 bd. (1950–54).