Engøy, flat øy i Stavanger kommune, Rogaland, bydel Hundvåg, på østsiden av Byfjorden; 0,1 km2 med 432 innbyggere (2017). En del industri på sørvestre del av øya og på Klasaskjeret utenfor; ellers preges Engøy av boligbebyggelse. Engøy har broforbindelse med bysenteret via Sølyst og Grasholmen (Fv. 435).