Eidsvågneset, boligområde i Åsane bydel, Bergen kommune, Hordaland, på neset mellom Byfjorden og Eidsfjorden. Småhusbebyggelse og noe industri.