Eiderprogrammet, kaltes det program som de eiderdanske fra begynnelsen av 1840-årene gikk inn for, at foreningen mellom Slesvig (nåv. Schleswig) og Holstein burde oppløses, og Danmark og Slesvig (til elven Eider) være forent under en felles fri forfatning. Helstatspolitikerne, og dens tilhengere, de såkalte helstatsmenn, arbeidet for at Danmark skulle beholde både Slesvig og Holstein. Den nye forfatning av 13. nov. 1863 ble en seier for Eiderprogrammet, men også utgangspunkt for den dansk-tyske krig 1863–64, som førte til Eiderpolitikkens totale sammenbrudd.