Edel Eckblad, født i Oslo, norsk skuespiller; søster av F.-E. Eckblad. Debuterte 1945 på Studioteatret, hvor hun var ansatt til 1950; ved Riksteatret 1951–63 og fra 1975, ellers freelance. Hun spilte med varme og realistisk sikkerhet i et variert repertoar, bl.a. fru Stockmann i En folkefiende og moren i Glassmenasjeriet. Mot slutten av karrieren utmerket hun seg som tolker av Arnold Wesker, særlig i Kjærlighetsbrev på blått papir og i Røtter. Medvirket også i filmene Bussen (1961) og Eddie & Suzanne (1975).