Magnus Brahe, svensk riksdrost, sønn av Per B. Fra 1594 i hertug Karls tjeneste. 1602 riksmarsk, 1611 riksdrost. Som belønning for sin støtte til Karl (kong Karl 9) fikk han grevskapet Visingborg, som ble inndratt fra broren Erik. 1614 ble Magnus president i den nyopprettede Svea hovrätt.