Duris fra Samos, gresk historieskriver på 200-tallet f.Kr. Hans makedonske historie Historiae (for tiden 371–281 f.Kr.) var en viktig kilde for bl.a. Plutark. Bare fragmenter av verket er bevart.