Så lenge jeg lever, håper jeg; så lenge det er liv, er det håp.