Iver Due (død 1654), major i Bergen, fikk 1646 stadfestelse på sitt adelskap, men slekten døde ut med ham.