Landskap i Tyskland, øst for Wolfsburg, i delstatene Niedersachsen og Sachsen-Anhalt. Drömling er et våtmarksområde – opprinnelig en rikmyr – mellom elvene Aller og Ohře. Mellom 1780 og 1800 ble området drenert og for en stor del oppdyrket. Et typisk landskapstrekk er et tett nett av diker omkranset av rekker av poppel. Siden 1960-tallet er stadig større områder vernet som naturreservat.