Dordogne, elv i Frankrike, springer ut nord for Puy de Sancy i Massif central og forener seg med Garonne i Gironde-estuariet, 472 km lang, hvorav en strekning på 267 km fra munningen er seilbar. Mange stryk i den øvre delen, for en vesentlig del utbygd til kraftproduksjon. Både i Dordogne og bielvene i øvre del finnes store reguleringsmagasiner. De største tilløpene kommer fra nord i vassdragets nedre del (Vézère, Isle).