Docendo discimus, ved å undervise andre lærer vi (man) selv. Fra Senecas Epistler 7,8.