Dixi et liberavi (salvavi) animam meam, jeg har talt og befridd (frelst) min sjel, nå har jeg sagt min mening, så jeg har ikke noe ansvar hvis man ikke vil rette seg etter det. Fra 1 Mos 19,17 og Esek 3,19 i den latinske bibel.