Diego Garcia, britisk øy i Indiske hav, den største av Chagos Archipelago; 44 km2, uten sivil bosetting. Ble i 1965 del av den britiske besittelsen British Indian Ocean Territory. Amerikansk militærbase ble opprettet 1976, etter at den opprinnelige befolkning var blitt flyttet til Mauritius.