Det galaktiske system er et annet navn på Melkeveisystemet.