Der ligger et land mot den evige sne, fedrelandssang med tekst av Bjørnstjerne Bjørnson og melodi av Rikard Nordraak. Skrevet til 17. mai 1859 i Bergen, delvis omarbeidet 1863 da den siterte strofen ble tilføyd.