Daniel Johnson-demningen, demning i Canada, verdens høyeste flerbuedam i betong, 214 meter høy, 1314 meter lang. Dammen stod ferdig i 1968 og demmer opp Manicouagan-magasinet, som med et magasinvolum på 141,9 mrd. m³ er et av verdens største oppdemte magasiner. Magasinet har form som en smultring, 10 – 20 km bred og med diameter ca. 60 km. Denne spesielle topografien skyldes et meteorittnedslag for 214 mill. år siden, som dannet et av de største meteorittkratrene i sitt slag på Jorden. Kraftstasjonen Manic 5 har en ytelse på 1528 MW og er den øverste av fire kraftstasjoner i elven Manicouagan med en samlet ytelse på ca. 4700 MW.