DIP, en integrasjon av datamaskinassistert konstruksjon (DAK), datamaskinassistert produksjon (DAP) og informasjonsteknologiske hjelpesystemer, f.eks. lagersystemer, kostnadskontrollsystemer, material- og produksjonsstyring (MPS) og fleksible automatiske tilvirkningssystemer (FMS; flexible manufacturing system). Hensikten er foruten helautomatisert produksjon, en så nær integrasjon mellom konstruksjon og produksjon at produksjonen kan legges om raskt, effektivt og med best mulig utnyttelse av aktuell tilgang på resurser, straks det oppstår signaler fra markedet om behov for nye eller forbedrede produkter.