D/A, utlevering av (skipnings)dokumenter mot aksept.