Cosimo de' Medici, sønn av Giovanni, arvet farens forretning og maktstilling og utvidet begge betydelig. Fra 1434 byens virkelige herre, selv om de republikanske forfatningsformer gjaldt formelt. Hele sitt liv inntok han en privatmanns stilling og styrte med like stor dyktighet staten og sin forretning. Han støttet kunst og vitenskap.