Constant Troyon, fransk maler, særlig kjent for sine dyreskildringer. Han forente inntrykk fra Paulus Potter og Aelbert Cuijp med Barbizonskolens natursyn; hans betydeligste etterfølger som dyremaler var Rosa Bonheur.