Comptroller and Auditor General, britisk embetsmann; lederen for den britiske riksrevisjonen.