Clark and Lubs buffer, en blanding av ftalsyre/kaliumhydrogenftalat, kaliumdihydrogenfosfat/dikaliumhydrogenfosfat og borsyre/natriumborat. Da løsningen inneholder tre flerprotiske syrer og deres salter, vil bufferen holde tilnærmet konstant pH-verdi i hele området pH = 2–10.