Charta libertatum er den engelske konge Henrik 1s frihetsbrev av 1101, der han lovet å respektere de gamle angelsaksiske lover.