Charles Irénée Castel Saint-Pierre var en fransk forfatter og filosof. Hans Projet de paix perpétuelle, utgitt etter freden i Utrecht i 1713, er et av de første utkast til en overnasjonal organisasjon som middel til å løse mellomfolkelige konflikter ved voldgift.