Charles Blondin var en fransk linedanser som var medlem av linedanserfamilien Blondin. Han gikk flere ganger over Niagarafossen på en line 50 m over fallet. En gang spaserte han over med bind for øynene mens han skjøv en trillebår foran seg, og en annen gang med bind for øynene og en mann på ryggen. Den siste gangen (1860) gikk han på stylter.