Carme, en av Jupiters måner. Omløpstid 692 døgn, middelavstand 22 350 000 km, diameter 25 km. Oppdaget av S. B. Nicholson i 1938.