Carl Fredrik Ehrensvärd, svensk friherre og offiser, halvbror av G. J. Ehrensvärd. 1792 ble han dømt til døden for delaktighet i mordet på Gustav 3, men ble benådet og landsforvist. Han bodde siden i Danmark og ble gift med Thomasine Gyllembourg, og han tok også dette navnet.