Candidatus pharmaciæ er latin og betyr ‘farmasøytisk kandidat’, se akademisk grad og farmasi.