Candidatus magisterii er latin og betydde opprinnelig ‘kandidat til lærerembete’, se cand.mag.-graden og akademisk grader.