Candidata odontologiæ er latin og betyr ‘odontologisk kandidat’, se akademisk grad og odontologi.