Calatrava, borgruin i Spania, provinsen Ciudad Real, ved Guadiana. Etter at borgen i 1147 var blitt erobret fra muslimene, ble den første spanske ridderorden stiftet her (Calatravaordenen).