Brodick Castle, slott i Storbritannia, Skottland, nord for landsbyen Brodick på østsiden av Arran. Slottet, som er oppført i en blanding av Scottish Baronial- og Gothic Revival-stil, har deler som stammer fra slutten av 1500-tallet, og tilhørte klanen Hamilton fra 1503. Det ble restaurert av den 10. duke of Hamilton, og huser fra 1844 hans svigerfars store samlinger av kunst og møbler. Den 11. duke of Hamilton gjorde slottet til sin hovedresidens, og lot arkitekten James Gillespie Graham fordoble boligarealet. 1958 overdrog den daværende eier lady Jean Fforde slottet med innbo og det 27 000 daa store godset til The National Trust for Scotland, som har restaurert eiendommen.