Snøbre i Narvik kommune, Nordland, sør for Rombak stasjon på Ofotbanen, ca. 10 km2. Lengst sør på breen stikker bart berg i dagen med høyeste punkt 1475 moh. Herfra stuper fjellet ned i en markert botn med en større snøbre flere hundre meter lavere. Denne har avløp til Inner-Sildvikvatnet, se Sildvikvassdraget.