Blå grotte, velkjent hule i Italia, på nordsiden av Capri i Golfo di Napoli, 54 m lang, opptil 30 m bred. Mye besøkt av turister. Den ene åpningen er helt under vannet, den andre er 1 m høy, og i rolig sjø kan man ro inn. Hvelvet hever seg 15 m over vannet, dybden er 15 m. Lysbrytningen gir en asurblå farge. Hulen var kjent allerede i oldtiden og ble funnet igjen 1826 av den tyske forfatter August Kopisch.