Bennett (1969 i), komet oppdaget av amatørastronomen John C. Bennett, Pretoria 1969. Kometen var lett synlig i Norge april–mai 1970.