Bengt Westerberg, svensk politiker (Fp), sosialøkonom. Statssekretær 1978–82. Medlem av Riksdagen 1984–94. Partileder i Folkpartiet Liberalerna (til 1990 Folkpartiet) 1983–95. Sosialminister og visestatsminister 1991–94. Senere flere tillitsverv, bl.a. leder av det svenske friidrettsforbundet 1995–2004 og fra 2004 president i Svenska Röda Korset.