Axel Tallberg, svensk grafiker; fikk 1895 i stand raderingskurser ved Konstakademien og ledet 1909–26 dens grafiske skole. Han fikk stor betydning for svensk grafikk og skrev bl.a. Vår moderna konstgrafik 1895–1920 (1920).