Axel Heiberg Glacier, bre i Antarktis, Dronning Maud Range, ca. 10 km bred og ca. 50 km lang. Den fører nordøstover ned til Ross Ice Shelf og ble benyttet av Roald Amundsen og hans folk i 1911 under oppstigningen til pol-platået.