Aukusti Uotila, finsk maler; utdannet i Paris fra 1877, og tok der sterke inntrykk av det franske friluftsmaleri, men døde før hans fine koloristiske begavelse kom til full utfoldelse.