Augustin Ehrensvärd, svensk greve og offiser; feltmarskalk 1772. Han ledet fra 1748 arbeidet med oppbygningen av det finske forsvar, og anla bl.a. Sveaborg festning utenfor Helsinki, hvor han også er gravlagt. Ehrensvärd var også en dyktig tegner og maler; han illustrerte bl.a. sine Anteckningar under en resa i Finland år 1747 (faksimileutg. 1938).