Arthur Moeller van den Bruck, tysk politisk skribent, en av nazismens ideologer. Som motstander av parlamentarisme og liberalisme kom han etter den første verdenskrig til å øve sterk innflytelse på den nasjonalistiske bevegelse. Tittelen på hans essaysamling Das dritte Reich (1923), Det tredje rike, ble opptatt som slagord av nasjonalsosialistene.