Arion, en slekt av lungesnegler i underordenen landlungesnegler, Stylommatophora. Hit hører den store svart skogsnegl Arion ater og åtte andre norske skogsnegler.