Ardengo Soffici, italiensk forfatter, litteratur- og kunstkritiker. Romanen Lemmonio Boreo ovvero l'allegro (1912) handler om de intellektuelles fremmedfølelse, men er ikke så nyskapende som den futuristiske avantgardepoesien i samlingen Bif & ZF + 18 – Simultaneità e chimismi lirici (1915). Senere beveget han seg i retning av en neoklassisistisk, fascistisk preget diktning, f.eks. i diktsamlingen Marsia e Apollo (1937).