Archibald Lampman, kanadisk dikter; utgav to små diktsamlinger, Among the Millet (1888) og Lyrics of Earth (1893). Posthumt kom Alcyone (1899). Lampman skildret naturen i Ontario med stor følsomhet, og han er særlig blitt rost for sine sonetter.