Ann-Marie MacDonald, kanadisk forfatter og skuespiller. Hun gjorde seg først gjeldende som skuespiller i Toronto, og skrev flere stykker sammen med andre. Hennes første skuespill under eget navn, Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet) (1988), ble en stor suksess, og hun har siden bl.a. skrevet The Arab's Mouth (1990) og librettoen til kammeroperaen Nigredo Hotel (1992). Dessuten har hun skrevet manus for fjernsyn. Debutromanen Fall on Your Knees (1996; norsk overs. Understrømmer, 2000) ble belønnet med flere priser, og hennes andre roman, The Way the Crow Flies (2003; norsk overs. Som kråka flyr, 2004), fikk også en svært god mottakelse.