Amboni, grotte ved byen Tanga i Tanzania. Ambonigrotten er den største kalkgrotten i Øst-Afrika med et areal på 234 km². Grotten ble dannet i juratiden.