Alfred Ernout, fransk klassisk filolog. Professor ved Sorbonne 1924–44, ved Collège de France fra 1944. Han var en anerkjent autoritet i latinsk grammatikk og språkhistorie. Stod for flere utgaver av latinske forfattere og arbeider om latinske språkforhold.